Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ngoài giao diện chẩn đoán của Google Merchant Center, bạn muốn nhận được thông báo về việc tạm ngưng tài khoản bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ngoài giao diện chẩn đoán của Google Merchant Center, bạn muốn nhận được thông báo về việc tạm ngưng tài khoản bằng cách nào?

 • Thông báo qua email trong Google Doanh nghiệp của tôi
 • Thông báo qua email trong Google Merchant Center và Google Ads
 • Thông báo qua email trong Google Ads
 • Thông báo qua email trong Google Merchant Center
 • Câu trả lời đúng là: Thông báo qua email trong Google Merchant Center

  Điều quan trọng là phải chú ý đến thông báo qua email về vi phạm tài khoản và giải quyết mọi vấn đề theo thời hạn liên quan. Nếu bạn không yêu cầu xem xét trong thời gian cảnh báo, dữ liệu của bạn sẽ được xem xét lại một lần nữa khi kết thúc thời gian cảnh báo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095