Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào của trang web là bắt buộc để quảng cáo trên Quảng cáo mua sắm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào của trang web là bắt buộc để quảng cáo trên Quảng cáo mua sắm?

 • Chính sách cửa hàng
 • Thông tin liên hệ đầy đủ
 • URL đích theo quốc gia cụ thể
 • Thanh toán an toàn
 • Câu trả lời đúng là: Thanh toán an toàn

  Dựa trên các chương trình Merchant Center mà bạn tham gia, Google có thể kiểm tra trang web của bạn để biết một số yêu cầu cơ bản. Quy trình thanh toán an toàn

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095