Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu quảng cáo hiển thị hình ảnh xuất hiện “trong màn hình đầu tiên”, điều này có nghĩa là quảng cáo:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu quảng cáo hiển thị hình ảnh xuất hiện “trong màn hình đầu tiên”, điều này có nghĩa là quảng cáo:

  • có thể được xem ở phần trên của trang mà không cần cuộn
  • sẽ xuất hiện ở đầu mỗi trang của trang web
  • chiếm hơn 20% trang web
  • sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu trên trang nhất của trang web

Đáp án đúng là: có thể được xem ở phần trên của trang mà không cần cuộn

Giải thích: “Trong màn hình đầu tiên” hoặc màn hình đầu tiên của trang, đề cập đến phần của trang mà người dùng có thể xem mà không cần cuộn xuống.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095