Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình cho những người dùng đang tìm kiếm áo thun tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình cho những người dùng đang tìm kiếm áo thun tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu nào?

  • Nhắm mục tiêu theo từ khóa
  • Nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ
  • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
  • Nhắm mục tiêu theo đối tượng

Câu trả lời đúng là: Nhắm mục tiêu theo từ khóa

Giải thích: Từ khóa trên Mạng hiển thị giúp bạn kết nối các chiến dịch của mình với những người mua có khả năng. Từ khóa là một trong những tùy chọn nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị. Đôi khi, quảng cáo của bạn có thể hiển thị trên các vị trí dường như không liên quan đến từ khóa của bạn. Tùy thuộc vào cài đặt từ khóa của bạn, thay vào đó, quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho đối tượng dựa trên lịch sử duyệt web gần đây của họ hoặc các yếu tố khác, thay vì nội dung của trang mà họ hiện đang xem.
Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/adwords/answer/2453986

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095