Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu nhà quảng cáo thêm đối tượng chung sở thích và chủ đề vào cùng một nhóm nhắm mục tiêu, thì quảng cáo TrueView sẽ hiển thị:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu nhà quảng cáo thêm đối tượng chung sở thích và chủ đề vào cùng một nhóm nhắm mục tiêu, thì quảng cáo TrueView sẽ hiển thị:

  • chỉ trên các đối tượng chung sở thích được nhắm mục tiêu
  • chỉ khi các chủ đề được nhắm mục tiêu và đối tượng chung sở thích phù hợp
  • về các chủ đề được nhắm mục tiêu và đối tượng chung sở thích
  • chỉ về các chủ đề được nhắm mục tiêu

Câu trả lời đúng là: về các chủ đề được nhắm mục tiêu và đối tượng chung sở thích

Giải thích: Nếu chúng tôi sử dụng đối tượng chung sở thích, thì quảng cáo có thể được hiển thị cho khách truy cập, họ quan tâm nhiều đến sản phẩm của chúng tôi. Trong trường hợp này, có thể hiển thị trên các trang không liên quan đến từ khóa của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đang nhắm mục tiêu đến đối tượng. Những khán giả đã xem các trang có liên quan trước đó và thể hiện sự quan tâm đến các sản phẩm tương tự. Đó là lý do tại sao họ đang được thêm vào đối tượng chung sở thích. Bây giờ, khi chúng tôi nhắm mục tiêu các chủ đề, quảng cáo sẽ được hiển thị trên các trang có liên quan. Bởi vì chúng tôi đang nhắm mục tiêu các chủ đề được liên kết với trang.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095