Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định dạng nào trong số những định dạng này có thể được đặt trước trên nhiều màn hình (thiết bị di động và máy tính để bàn)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định dạng nào trong số những định dạng này có thể được đặt trước trên nhiều màn hình (thiết bị di động và máy tính để bàn)?

  • Quảng cáo tiêu đề tùy chỉnh đa phương tiện
  • Video nổi bật trên trang đầu
  • Quảng cáo tiêu đề trên trang đầu về bố cục đa phương tiện
  • Quảng cáo tiêu đề bố cục phương tiện video

Câu trả lời đúng là: Video nổi bật trên trang đầu

Giải thích: Google cung cấp nhiều định dạng video khác nhau để đáp ứng nhu cầu thương hiệu của nhà quảng cáo. Các ứng dụng này chạy liền mạch trên nhiều màn hình:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095