Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn xem các bước mà người dùng thực hiện để đạt được một nhiệm vụ quan trọng hoặc một lượt chuyển đổi, bạn sẽ sử dụng kỹ thuật khám phá nào để hình dung các bước đó và xem họ thành công hay thất bại ở mỗi bước như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn xem các bước mà người dùng thực hiện để đạt được một nhiệm vụ quan trọng hoặc một lượt chuyển đổi, bạn sẽ sử dụng kỹ thuật khám phá nào để hình dung các bước đó và xem họ thành công hay thất bại ở mỗi bước như thế nào?

 • Chồng chéo phân khúc
 • Biểu mẫu tự do
 • Khám phá nhóm thuần tập
 • Khám phá kênh
 • Câu trả lời đúng là:Khám phá kênh

  Khám phá kênh cho phép bạn hình dung các bước mà người dùng thực hiện để thực hiện một nhiệm vụ chính hoặc chuyển đổi. Công cụ này giúp bạn xác định trình tự các sự kiện chính và hiểu cách người dùng điều hướng các bước này. Bạn sẽ có thể biết nơi người dùng vào kênh của bạn cũng như nơi họ thoát ra. Ví dụ: làm thế nào để khách hàng tiềm năng trở thành người mua sắm và sau đó trở thành người mua? Làm thế nào để người mua một lần trở thành người mua lặp lại? Với thông tin này, bạn có thể cải thiện hành trình của khách hàng không hiệu quả hoặc bị bỏ rơi.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/9327974

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095