Rule #1: Life is supposed to be fun!

Kỹ thuật khám phá nào sau đây giúp bạn hình dung các bước mà người dùng thực hiện để hướng tới một nhiệm vụ hoặc lượt chuyển đổi chính và xem mức độ thành công hay thất bại của họ ở mỗi bước?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Kỹ thuật khám phá nào sau đây giúp bạn hình dung các bước mà người dùng thực hiện để hướng tới một nhiệm vụ hoặc lượt chuyển đổi chính và xem mức độ thành công hay thất bại của họ ở mỗi bước?

 • Biểu mẫu tự do
 • Khám phá nhóm thuần tập
 • Chồng chéo phân khúc
 • Khám phá kênh
 • Câu trả lời đúng là:Khám phá kênh

  Khám phá kênh cho phép bạn hình dung các bước mà người dùng thực hiện để thực hiện một nhiệm vụ chính hoặc chuyển đổi. Công cụ này giúp bạn xác định trình tự các sự kiện chính và hiểu cách người dùng điều hướng các bước này. Bạn sẽ có thể biết nơi người dùng vào kênh của bạn cũng như nơi họ thoát ra. Ví dụ: làm thế nào để khách hàng tiềm năng trở thành người mua sắm và sau đó trở thành người mua? Làm thế nào để người mua một lần trở thành người mua lặp lại? Với thông tin này, bạn có thể cải thiện hành trình của khách hàng không hiệu quả hoặc bị bỏ rơi.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/9327974

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095