Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu muốn tạo một tập dữ liệu mới với chế độ xem bao quát về doanh nghiệp của mình trên các thương hiệu, sản phẩm hoặc khu vực bằng cách kết hợp dữ liệu từ các thuộc tính nhiều nguồn, thì bạn sẽ sử dụng tính năng nào của Analytics 360?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu muốn tạo một tập dữ liệu mới với chế độ xem bao quát về doanh nghiệp của mình trên các thương hiệu, sản phẩm hoặc khu vực bằng cách kết hợp dữ liệu từ các thuộc tính nhiều nguồn, thì bạn sẽ sử dụng tính năng nào của Analytics 360?

 • Tổ chức
 • Luồng dữ liệu
 • Thuộc tính phụ
 • Thuộc tính cuộn lên
 • Câu trả lời đúng là: thuộc tính cuộn lên


  Một thuộc tính cuộn chứa dữ liệu từ hai hoặc nhiều thuộc tính nguồn. Nó có thể bao gồm dữ liệu nguồn từ các thuộc tính thông thường và các thuộc tính con, nhưng không phải là các thuộc tính cuộn khác.
  Các thuộc tính cuộn lên cung cấp một cái nhìn rộng về doanh nghiệp của bạn trên các sản phẩm, thương hiệu hoặc khu vực bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều thuộc tính nguồn thành một thuộc tính cuộn duy nhất. Ví dụ: nếu bạn có các thuộc tính riêng cho nhiều thương hiệu mà công ty của bạn sở hữu, bạn có thể cuộn chúng lên một tài sản duy nhất cung cấp một cái nhìn tổng hợp về cách các thương hiệu đó hoạt động.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/11526039

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095