Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào của Google Analytics dựa trên công nghệ máy học để đo lường các lượt chuyển đổi không thể phát hiện được thông qua quan sát trực tiếp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào của Google Analytics dựa trên công nghệ máy học để đo lường các lượt chuyển đổi không thể phát hiện được thông qua quan sát trực tiếp?

 • Thời lượng chuyển đổi
 • Sự kiện chuyển đổi
 • Đường dẫn chuyển đổi
 • Mô hình chuyển đổi
 • Câu trả lời đúng là: Mô hình chuyển đổi


  Khi ngành công nghiệp phát triển để thích nghi với một thế giới ưu tiên và duy trì sự riêng tư của người dùng, các công nghệ được sử dụng để đo lường và thu thập những hiểu biết trong suốt hành trình của khách hàng cần phải thích nghi cùng với nó. Với dữ liệu được quan sát ít khả dụng vì các quy định và hạn chế về quyền riêng tư, các mô hình học máy tinh vi có thể giúp duy trì tính liên tục đo lường trong khi tôn trọng quyền riêng tư và lựa chọn đồng ý của người dùng.
  Các mô hình Google Google tìm kiếm xu hướng giữa các chuyển đổi được quan sát trực tiếp và những người sói. Ví dụ: nếu các chuyển đổi được quy cho một trình duyệt tương tự như các chuyển đổi không phân bổ từ trình duyệt khác, mô hình học máy sẽ dự đoán sự phân bổ tổng thể. Dựa trên dự đoán này, các chuyển đổi sau đó được tổng hợp để bao gồm cả chuyển đổi được mô hình hóa và quan sát.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/10710245

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095