Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu mục tiêu chính cho chiến dịch video của bạn là nâng cao nhận thức, thì KPI bạn sẽ xem xét là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu mục tiêu chính cho chiến dịch video của bạn là nâng cao nhận thức, thì KPI bạn sẽ xem xét là gì?

  • Mức tăng doanh số và mục đích mua hàng
  • Nhấp chuột, cuộc gọi và đăng ký
  • Tỷ lệ xem qua, thời gian xem, mức tăng ưa thích, mức tăng cân nhắc và mức tăng sự quan tâm đến thương hiệu
  • Lượt xem, số lần hiển thị, người dùng duy nhất, mức tăng nhận thức và mức tăng truy lại quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Lượt xem, số lần hiển thị, người dùng duy nhất, mức tăng nhận thức và mức tăng truy lại quảng cáo

Giải thích: Khi bạn đã xác định được mục tiêu tiếp thị của mình, việc trả lời câu hỏi này trở nên dễ dàng. Dưới đây là một số KPI bạn có thể nắm bắt với các sản phẩm video của Google và các mục tiêu tiếp thị mà mỗi người có thể theo dõi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095