Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu một nhà quảng cáo có cùng một từ khóa trong hai nhóm quảng cáo khác nhau, thì từ khóa giành chiến thắng trong một phiên đấu giá nhất định sẽ là từ khóa có:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu một nhà quảng cáo có cùng một từ khóa trong hai nhóm quảng cáo khác nhau, thì từ khóa giành chiến thắng trong một phiên đấu giá nhất định sẽ là từ khóa có:

Xếp hạng Quảng cáo cao nhất.

Đáp án đúng là: Xếp hạng Quảng cáo cao nhất.

Giải thích : Nếu một nhà quảng cáo có cùng một từ khóa trong 2 nhóm quảng cáo khác nhau, thì nhóm được tham gia trong một phiên đấu giá nhất định sẽ có xếp hạng quảng cáo cao nhất. Khi một số từ khóa đối sánh rộng trong nhóm quảng cáo của bạn đối sánh rộng với một cụm từ tìm kiếm, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng từ khóa có Xếp hạng Quảng cáo cao nhất.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095