Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn xóa thuộc tính khỏi tài khoản Google Analytics của mình, thì bạn có bao nhiêu ngày cho đến khi thuộc tính bị xóa vĩnh viễn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn xóa thuộc tính khỏi tài khoản Google Analytics của mình, thì bạn có bao nhiêu ngày cho đến khi thuộc tính bị xóa vĩnh viễn?

 • 14
 • 7
 • 60
 • 35
 • Câu trả lời đúng là: 35


  Nếu bạn có quyền chỉnh sửa, bạn có thể xóa một thuộc tính khỏi tài khoản Analytics của mình. Tài sản của bạn và tất cả các báo cáo và dữ liệu trong tài sản sẽ bị xóa vĩnh viễn 35 ngày sau khi được chuyển đến thùng rác. Sau khi bị xóa, bạn có thể truy xuất bất kỳ dữ liệu lịch sử hoặc khôi phục báo cáo.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1042032

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095