Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn thu thập dữ liệu trên hệ thống điểm bán hàng của mình, dữ liệu này có thể bổ sung cho dữ liệu bạn đang gửi tới Google Analytics từ trang web và ứng dụng của mình. Tính năng nào trong số những tính năng này cho phép bạn thu thập và gửi sự kiện trực tiếp đến máy chủ Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn thu thập dữ liệu trên hệ thống điểm bán hàng của mình, dữ liệu này có thể bổ sung cho dữ liệu bạn đang gửi tới Google Analytics từ trang web và ứng dụng của mình. Tính năng nào trong số những tính năng này cho phép bạn thu thập và gửi sự kiện trực tiếp đến máy chủ Google Analytics?

 • Nhập dữ liệu
 • Yêu cầu HTTP
 • Sửa đổi sự kiện
 • Giao thức đo lường
 • Câu trả lời đúng là: Giao thức đo lường


  Nếu bạn đã thu thập dữ liệu trên hệ thống điểm bán hàng của mình và bạn sẽ gửi dữ liệu đó đến Google Analytics từ trang web và ứng dụng của bạn. Giao thức đo lường cho phép bạn thu thập và gửi các sự kiện trực tiếp đến máy chủ Google Analytics.
  Giao thức đo lường là một bộ quy tắc tiêu chuẩn để thu thập và gửi các sự kiện trực tiếp đến các máy chủ Google Analytics. Giao thức đo lường cho phép bạn gửi dữ liệu đến các phân tích từ các thiết bị kết nối Internet như ki-ốt hoặc hệ thống bán hàng bổ sung cho trang web hoặc ứng dụng của bạn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9900444

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095