Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn thứ nguyên tùy chỉnh báo cáo trạng thái thành viên cho chương trình tặng thưởng cho khách hàng thì phạm vi nào trong số này sẽ được đặt?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn thứ nguyên tùy chỉnh báo cáo trạng thái thành viên cho chương trình tặng thưởng cho khách hàng thì phạm vi nào trong số này sẽ được đặt?

 • Phiên
 • Sự kiện
 • Sản phẩm
 • Người dùng
 • Đáp án đúng là: Người dùng

  Phạm vi người dùng: Tạo thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi người dùng để xác định các thuộc tính tĩnh hoặc thay đổi chậm của người dùng, chẳng hạn như “spender=true”, “profession=engineer” hoặc “favorite_team=Real Madrid”.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10075209
  Thứ nguyên tùy chỉnh trong phạm vi phiên hoặc người dùng sẽ không được lọc ngay cả khi lần truy cập mà chúng được đính kèm được lọc. Giá trị của chúng sẽ vẫn được áp dụng cho tất cả lần truy cập trong phiên hiện tại cũng như các phiên trong tương lai nếu thứ nguyên có phạm vi người dùng.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2709828

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095