Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cấu hình nào sau đây hiển thị cấu trúc phân cấp của tài khoản Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cấu hình nào sau đây hiển thị cấu trúc phân cấp của tài khoản Google Analytics?

 • Thuộc tính > Luồng dữ liệu > Tài khoản
 • Thuộc tính > Tài khoản > Luồng dữ liệu
 • Luồng dữ liệu > Tài khoản > Thuộc tính
 • Tài khoản > Thuộc tính > Dữ liệu phát trực tuyến
 • Câu trả lời đúng là:Tài khoản > Thuộc tính > Luồng dữ liệu

  Google Analytics được tổ chức theo thứ bậc:
  Tổ chức (tùy chọn)
  tài khoản phân tích
  Thuộc tính phân tích
  Luồng dữ liệu
  Tài khoản Analytics: Tài khoản là cổng vào Analytics và cung cấp vùng chứa cho thuộc tính Analytics của bạn. Bạn có thể có một hoặc nhiều tài khoản Analytics (tối đa là 100). Mỗi tài khoản có thể chứa tối đa 100 thuộc tính.
  Thuộc tính Analytics: Thuộc tính là vùng chứa cho báo cáo của bạn dựa trên dữ liệu bạn thu thập từ ứng dụng và trang web của mình. Bạn có thể tạo tối đa 100 thuộc tính trong một tài khoản. Thuộc tính có thể là sự kết hợp bất kỳ giữa thuộc tính Google Analytics 4 và thuộc tính Universal Analytics.
  Luồng dữ liệu (thuộc tính Google Analytics 4): Mỗi thuộc tính Google Analytics 4 có thể có tối đa 50 luồng dữ liệu (bất kỳ sự kết hợp nào giữa luồng dữ liệu ứng dụng và web, bao gồm cả giới hạn 30 luồng dữ liệu ứng dụng). Luồng dữ liệu là luồng dữ liệu từ điểm tiếp xúc của khách hàng (ví dụ: ứng dụng, trang web) đến Analytics.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9303323

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095