Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn biết khoảng thời gian giữa lần hiển thị đầu tiên của người dùng và chuyển đổi tiếp theo của họ, bạn cần báo cáo gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn biết khoảng thời gian giữa lần hiển thị đầu tiên của người dùng và chuyển đổi tiếp theo của họ, bạn cần báo cáo gì?

 • Bạn cần báo cáo điều hướng.
 • Bạn cần báo cáo thời vụ.
 • Bạn cần báo cáo độ trễ thời gian.
 • Bạn cần báo cáo lịch sử thay đổi .
 • Câu trả lời đúng là: Bạn cần báo cáo độ trễ thời gian.

  Báo cáo Trễ thời gian là công cụ xác định khoảng thời gian giữa lần hiển thị đầu tiên của người dùng với quảng cáo và chuyển đổi tiếp theo của họ. Báo cáo này cho biết thời gian trôi qua theo ngày, giúp đo lường tỷ lệ phản hồi của người dùng và cho phép so sánh giữa phản hồi sớm và phản hồi sau. Đó là một tài sản có giá trị trong việc hiệu chỉnh cài đặt giai đoạn xem lại cho các hoạt động Floodlight. Tùy thuộc vào việc quảng cáo của bạn nhắm đến hành động ngay lập tức hay nhận thức về thương hiệu, báo cáo Trễ thời gian sẽ cung cấp thông tin chi tiết có giá trị để đánh giá hiệu quả chiến dịch của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095