Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn muốn biết giá trị của việc thu hút khách hàng mới, cài đặt nào trong Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ giúp bạn làm điều đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn muốn biết giá trị của việc thu hút khách hàng mới, cài đặt nào trong Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ giúp bạn làm điều đó?

 • Cài đặt giữ chân khách hàng
 • Cài đặt tập trung vào khách hàng
 • Cài đặt lựa chọn khách hàng
 • Cài đặt thu nạp khách hàng
 • Câu trả lời đúng là: Cài đặt thu hút khách hàng

  Giải thích: Tùy chọn cài đặt thu nạp khách hàng trong Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất rất quan trọng để hiểu được giá trị của việc thu nạp khách hàng mới. Bằng cách điều khiển quá trình tự động hóa chiến dịch bằng chuyên môn kinh doanh của mình, bạn có thể xác định đối tượng nào có nhiều khả năng chuyển đổi nhất. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các quy tắc giá trị, bạn có thể phân loại chuyển đổi dựa trên các thuộc tính như đối tượng, vị trí và thiết bị, giúp bạn hiểu rõ chuyển đổi nào mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095