Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn là nhà tiếp thị đang mô tả các tiêu chí để theo dõi chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, bạn sẽ nói gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn là nhà tiếp thị đang mô tả các tiêu chí để theo dõi chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, bạn sẽ nói gì?

 • Bạn sẽ nói rằng tính năng theo dõi chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng có sẵn ở tất cả các quốc gia và khu vực, miễn là đó không phải là loại hình kinh doanh hoặc tài khoản nhạy cảm.
 • Bạn sẽ nói rằng tính năng theo dõi chuyển đổi lượt ghé thăm cửa hàng thực tế có sẵn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, nhưng chỉ ở một số quốc gia nhất định.
 • Bạn có thể nói rằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ghé qua cửa hàng không có yêu cầu tối thiểu về số lượt hiển thị hoặc lượt nhấp.
 • Bạn có thể nói rằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ghé qua cửa hàng yêu cầu có đủ dữ liệu để báo cáo chính xác số lượt ghé thăm cửa hàng và vượt qua ngưỡng quyền riêng tư của Google.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn cho rằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi lượt ghé thăm cửa hàng yêu cầu có đủ dữ liệu để báo cáo chính xác lượt ghé thăm cửa hàng và vượt qua ngưỡng quyền riêng tư của Google.

  Giải thích: Với tư cách là nhà tiếp thị, tính năng theo dõi chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng đóng vai trò then chốt để hiểu chiến dịch, từ khóa và thiết bị nào thúc đẩy nhiều lượt ghé thăm cửa hàng nhất. Sự thành công của quá trình này phụ thuộc vào việc có đủ dữ liệu để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng một cách chính xác trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Tiêu chí thiết yếu bao gồm việc có cửa hàng ở những quốc gia đủ điều kiện, vị trí cửa hàng không nhạy cảm, sử dụng thành phần địa điểm trong quảng cáo, cũng như có đủ số lượt nhấp vào quảng cáo và lượng khách ghé qua cửa hàng. Ngoài ra, hãy đảm bảo vị trí cửa hàng của bạn được thiết lập và xác minh chính xác trong Hồ sơ doanh nghiệp nếu sử dụng thành phần địa điểm cùng với hồ sơ đó.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095