Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cho các sự kiện đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn đã bật Cá nhân hóa quảng cáo cho thuộc tính của mình nhưng muốn loại trừ các sự kiện cụ thể, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu cho các sự kiện đó?

 • Dữ liệu đó sẽ chỉ có trong phần Báo cáo và Khám phá
 • Dữ liệu đó sẽ chỉ có trong phần Quảng cáo
 • Dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho đối tượng trong Google Ads
 • Dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đo lường
 • Câu trả lời đúng là: dữ liệu đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đo lường


  Bạn có thể sử dụng quảng cáo kỹ thuật số để giúp tiếp cận mọi người trực tuyến và điều khiển chuyển đổi trên ứng dụng và trang web của bạn. Khi bạn kích hoạt cá nhân hóa quảng cáo trong phân tích, ví dụ bằng cách kích hoạt các tín hiệu của Google, bạn sẽ có khả năng sử dụng đối tượng phân tích của mình để cá nhân hóa quảng cáo kỹ thuật số của bạn, có thể cải thiện hiệu suất của các chiến dịch của bạn.
  Để kiểm soát thêm, bạn có thể điều chỉnh cá nhân hóa quảng cáo cho một loại sự kiện cụ thể hoặc thuộc tính người dùng trong thuộc tính Google Analytics 4 của bạn. Ví dụ: loại trừ các sự kiện cụ thể hoặc thuộc tính người dùng được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo và chỉ sử dụng dữ liệu đó cho mục đích đo lường.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095