Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để hiểu có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính hoặc điện thoại di động, bạn chạy báo cáo hiển thị dữ liệu này trên mỗi thiết bị trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, chỉ số nào sau đây được coi là “số liệu” trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để hiểu có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính hoặc điện thoại di động, bạn chạy báo cáo hiển thị dữ liệu này trên mỗi thiết bị trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, chỉ số nào sau đây được coi là “số liệu” trong Google Analytics?

 • Cài đặt phạm vi ngày trong 30 ngày qua
 • Người dùng đến từ đâu trước khi truy cập trang web của bạn
 • Loại thiết bị, máy tính để bàn và điện thoại di động
 • Có bao nhiêu người dùng trên điện thoại di động
 • Câu trả lời đúng là: có bao nhiêu người dùng trên điện thoại di động


  Số liệu là các phép đo định lượng. Các phiên số liệu là tổng số phiên. Các trang/phiên số liệu là số trang trung bình được xem mỗi phiên.
  Số liệu người dùng được tính theo hai cách cơ bản:
  Như tổng quan tổng số
  trong đó số liệu được hiển thị dưới dạng thống kê tóm tắt cho toàn bộ trang web của bạn, chẳng hạn như tốc độ thoát hoặc tổng số lượt xem trang.
  Kết hợp với một hoặc nhiều kích thước báo cáo
  trong đó giá trị số liệu đủ điều kiện theo (các) kích thước được chọn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033861

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095