Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo khám phá video TrueView, họ sẽ đến đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo khám phá video TrueView, họ sẽ đến đâu?

  • URL đích của quảng cáo
  • Quảng cáo tiêu đề trên YouTube của nhà quảng cáo
  • Video trên trang xem YouTube hoặc kênh của nhà quảng cáo
  • Trang web của nhà quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Video trên trang xem YouTube hoặc kênh của nhà quảng cáo

Giải thích: Việc nhấp vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang xem hoặc trang kênh YouTube để xem video thay vì phát video trong chính đơn vị quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095