Rule #1: Life is supposed to be fun!

Brad muốn liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads cho ứng dụng thương mại điện tử của mình. Để liên kết các tài khoản nói trên thì tài khoản Google của Brad phải những quyền tối thiểu nào

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Brad muốn liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads cho ứng dụng thương mại điện tử của mình. Để liên kết các tài khoản nói trên thì tài khoản Google của Brad phải những quyền tối thiểu nào

  • Tài khoản Google cần có quyền truy cập Thông thường trong Google Ads.
  • Trong Firebase, tài khoản cần phải là Quản trị viên của Nhà phát triển Firebase.
  • Tài khoản Google cần có quyền truy cập của chủ sở hữu trong Google Ads.
  • Trong Firebase, tài khoản phải là chủ sở hữu của dự án bạn muốn liên kết.

Câu trả lời đúng là: Trong Firebase, tài khoản phải là chủ sở hữu của dự án bạn muốn liên kết.

Giải thích: Nếu Brad muốn liên kết tài khoản Firebase với tài khoản Google Ads cho ứng dụng thương mại điện tử của anh ấy, thì tài khoản Google sẽ cần có các quyền sau:
–Trong Firebase, tài khoản phải là chủ sở hữu của dự án bạn muốn Trong Google Ads, tài khoản Google cần có quyền truy cập quản trị.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095