Rule #1: Life is supposed to be fun!

Carlos có một cửa hàng thực nhưng chưa thể bán sản phẩm trên kênh trực tuyến. Dù vậy nhưng anh vẫn quảng cáo trực tuyến và muốn đo lường hiệu suất quảng cáo trong việc thu hút khách hàng mới ghé thăm và mua hàng tại cửa hàng. Cách tốt nhất để Carlos thực hiện việc này trong Google Ads là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Carlos có một cửa hàng thực nhưng chưa thể bán sản phẩm trên kênh trực tuyến. Dù vậy nhưng anh vẫn quảng cáo trực tuyến và muốn đo lường hiệu suất quảng cáo trong việc thu hút khách hàng mới ghé thăm và mua hàng tại cửa hàng.
Cách tốt nhất để Carlos thực hiện việc này trong Google Ads là gì?

  • Tạo đối tượng mới để đại diện cho những người mua sắm ngoại tuyến.
  • Sử dụng thông tin chi tiết về đối tượng để xác định đối tượng ngoại tuyến.
  • Sử dụng Mô hình phân bổ để phân tích người mua ngoại tuyến.
  • Nhập chuyển đổi ngoại tuyến.

Câu trả lời đúng là: Nhập chuyển đổi ngoại tuyến.

Giải thích: Nếu Carols quảng cáo trực tuyến và muốn đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo trực tuyến trong việc thu hút khách hàng mới đến cửa hàng thì anh ấy cần nhập lượt chuyển đổi ngoại tuyến vào Google Ads.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095