Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mục tiêu của bạn là thử nghiệm các cách kết hợp khác nhau giữa dòng tiêu đề và nội dung mô tả để có thể tối ưu hóa kết quả của mình. Các đồng nghiệp tiếp thị của bạn đã đề xuất sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể mang lại hai lợi ích gì? Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mục tiêu của bạn là thử nghiệm các cách kết hợp khác nhau giữa dòng tiêu đề và nội dung mô tả để có thể tối ưu hóa kết quả của mình. Các đồng nghiệp tiếp thị của bạn đã đề xuất sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Quảng cáo tìm kiếm thích ứng có thể mang lại hai lợi ích gì? Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại kênh dài hơn.
 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng giúp ít nhấp chuột gian lận hơn.
 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại eCTR thấp hơn.
 • Quảng cáo thích ứng quảng cáo tìm kiếm mang lại mức độ liên quan cao hơn.
 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại sự linh hoạt cao hơn.
 • Các câu trả lời đúng là: Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại mức độ liên quan cao hơn và Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại sự linh hoạt cao hơn

  Giải thích: Quảng cáo tìm kiếm thích ứng mang lại lợi ích gấp đôi. Đầu tiên, chúng tăng mức độ liên quan bằng cách cho phép bạn nhập nhiều dòng tiêu đề và tùy chọn mô tả, sau đó cho phép Google Ads tự động hiển thị các kết hợp thích hợp nhất cho đối tượng của bạn. Thứ hai, chúng mang lại sự linh hoạt bằng cách tạo quảng cáo thích ứng với nhiều độ rộng thiết bị khác nhau, từ đó mở rộng khả năng hiển thị và tác động của thông điệp của bạn đến khách hàng tiềm năng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095