Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mua sắm có thể giúp bạn đạt được mục tiêu như thế nào? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mua sắm có thể giúp bạn đạt được mục tiêu như thế nào? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

  • Thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng
  • Bảo mật khách hàng tiềm năng và người liên hệ
  • Thúc đẩy lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng
  • Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng
  • Xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng

Các câu trả lời đúng là: Thúc đẩy lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng, Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng và Xây dựng trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng

 

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095