Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là điều mà các nhà bán lẻ không nên làm trong bối cảnh bán lẻ đang thay đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là điều mà các nhà bán lẻ không nên làm trong bối cảnh bán lẻ đang thay đổi?

 • Tăng tốc bằng cách biến dữ liệu thành nền tảng cho mọi việc họ làm
 • Kết nối với khách hàng ở mọi nơi và mọi nơi họ có mặt theo cách ưu tiên thương hiệu
 • Xóa bỏ trở ngại để thúc đẩy hành động
 • Cung cấp thông tin tối thiểu cho những điều đơn giản
 • Câu trả lời đúng là: Cung cấp thông tin tối thiểu cho những thứ đơn giản

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095