Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một trong những mô hình phân bổ này dựa vào thuật toán học máy để chỉ định giá trị đóng góp cho một lượt chuyển đổi trên nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Đó là nó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một trong những mô hình phân bổ này dựa vào thuật toán học máy để chỉ định giá trị đóng góp cho một lượt chuyển đổi trên nhiều điểm tiếp xúc khác nhau. Đó là nó?

 • Giảm dần thời gian
 • Nhấp chuột đầu tiên
 • Nhấp chuột cuối cùng
 • Theo hướng dữ liệu
 • Đáp án đúng là: Dựa trên dữ liệu

  Dựa trên dữ liệu: Phân bổ theo hướng dữ liệu phân bổ tín dụng cho chuyển đổi dựa trên dữ liệu cho từng sự kiện chuyển đổi. Nó khác với các mô hình khác vì nó sử dụng dữ liệu tài khoản của bạn để tính toán mức đóng góp thực tế của mỗi lần tương tác nhấp chuột.
  Phân bổ sử dụng thuật toán máy học để đánh giá cả đường dẫn chuyển đổi và không chuyển đổi. Mô hình dựa trên dữ liệu thu được sẽ tìm hiểu xem các điểm tiếp xúc khác nhau tác động như thế nào đến kết quả chuyển đổi.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10596866

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095