Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một thuật toán xem xét các khía cạnh chính của tài khoản để tính điểm tối ưu hóa cho Quảng cáo tìm kiếm của Google. Với điểm tối ưu này, bạn sẽ nhận được các đề xuất về cách tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trong Mạng Tìm kiếm của Google. Hai nguồn dữ liệu nào dưới đây dùng để tính toán các mục đề xuất tối ưu hóa (Hãy chọn hai đáp án).

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một thuật toán xem xét các khía cạnh chính của tài khoản để tính điểm tối ưu hóa cho Quảng cáo tìm kiếm của Google. Với điểm tối ưu này, bạn sẽ nhận được các đề xuất về cách tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo trong Mạng Tìm kiếm của Google.
Hai nguồn dữ liệu nào dưới đây dùng để tính toán các mục đề xuất tối ưu hóa? (Hãy chọn hai đáp án)

  • Giám đốc điều hành tài khoản
  • Số liệu bán hàng của công ty
  • Các tình huống do người dùng tạo
  • Dữ liệu ngành
  • Cài đặt chiến dịch

Câu trả lời đúng là: Dữ liệu ngànhCài đặt chiến dịch

Giải thích : Một nhà quảng cáo muốn cải thiện vị trí của quảng cáo trên Google nhưng không sẵn sàng tăng giá thầu. Bạn nên thực hiện các thay đổi để cải thiện các thành phần của Điểm chất lượng. Điều này có thể làm tăng AdRank. Việc có các thành phần chất lượng tốt hơn thường giúp quảng cáo của bạn tham gia phiên đấu giá dễ dàng hơn và rẻ hơn. Các thước đo về chất lượng quảng cáo của chúng tôi cũng giúp xác định xem liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để xuất hiện hay không.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095