Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo muốn cải thiện vị trí của quảng cáo trên Google nhưng không sẵn sàng tăng giá thầu. Điều gì khác có thể tăng Xếp hạng quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo muốn cải thiện vị trí của quảng cáo trên Google nhưng không sẵn sàng tăng giá thầu. Điều gì khác có thể tăng Xếp hạng quảng cáo?

  • Giảm giá thầu trên các từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) thấp
  • Thay đổi các loại đối sánh từ khóa từ đối sánh chính xác thành đối sánh cụm từ
  • Thực hiện các thay đổi để cải thiện các thành phần của Điểm chất lượng
  • Xem xét dữ liệu tỷ lệ hiển thị để xác định các cơ hội bị bỏ lỡ

Câu trả lời đúng là: Thực hiện các thay đổi để cải thiện các thành phần của Điểm chất lượng

Giải thích : Một nhà quảng cáo muốn cải thiện vị trí của quảng cáo trên Google nhưng không sẵn sàng tăng giá thầu. Bạn nên thực hiện các thay đổi để cải thiện các thành phần của Điểm chất lượng. Điều này có thể làm tăng AdRank. Việc có các thành phần chất lượng tốt hơn thường giúp quảng cáo của bạn tham gia phiên đấu giá dễ dàng hơn và rẻ hơn. Các thước đo về chất lượng quảng cáo của chúng tôi cũng giúp xác định xem liệu quảng cáo của bạn có đủ điều kiện để xuất hiện hay không.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095