Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà quảng cáo quan tâm đến việc tạo chuyển đổi thông qua Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, nhưng họ lại dựa vào sự trợ giúp của chiến dịch để đặt giá thầu. Họ có thể chọn hai chiến lược đặt giá thầu nào được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị để tự động đặt giá thầu của mình? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà quảng cáo quan tâm đến việc tạo chuyển đổi thông qua Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, nhưng họ lại dựa vào sự trợ giúp của chiến dịch để đặt giá thầu. Họ có thể chọn hai chiến lược đặt giá thầu nào được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị để tự động đặt giá thầu của mình? Chọn hai.

 • CPC nâng cao (chi phí mỗi lần nhấp chuột)
 • Chi phí mỗi lần tương tác
 • CPM có thể xem (giá mỗi nghìn lần hiển thị)
 • Mục tiêu CPA (giá mỗi chuyển đổi)
 • ROAS mục tiêu (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo)
 • Câu trả lời đúng là: CPA mục tiêu (giá mỗi chuyển đổi) và ROAS mục tiêu (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo).

  Câu trả lời đúng là: CPA mục tiêu (giá mỗi chuyển đổi) và ROAS mục tiêu (lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo).

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095