Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một nhà phân tích tiếp thị đang phân tích dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của họ trong Google Ads. Họ muốn xem những thay đổi đối với mô hình phân bổ của họ có thể tác động như thế nào đến báo cáo lượt chuyển đổi. Báo cáo nào sẽ cung cấp cho họ thông tin đó?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một nhà phân tích tiếp thị đang phân tích dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm của họ trong Google Ads. Họ muốn xem những thay đổi đối với mô hình phân bổ của họ có thể tác động như thế nào đến báo cáo lượt chuyển đổi. Báo cáo nào sẽ cung cấp cho họ thông tin đó?

 • Báo cáo chuyển đổi
 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo phân tích nhấp chuột
 • Báo cáo phân bổ
 • Câu trả lời đúng là: Báo cáo phân bổ

  Giải thích: Trong Google Ads, ‘Báo cáo phân bổ’ có thể hỗ trợ nhà phân tích tiếp thị phân tích dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch Quảng cáo tìm kiếm. Các báo cáo này làm sáng tỏ hành trình chuyển đổi của người tiêu dùng, có khả năng làm nổi bật vai trò của một số từ khóa nhất định trong việc hỗ trợ chuyển đổi. Bằng cách ước tính tác động của những thay đổi đối với mô hình phân bổ đối với báo cáo chuyển đổi, báo cáo Phân bổ giúp các nhà phân tích hiểu được mối liên kết giữa các nỗ lực quảng cáo của họ và thúc đẩy chuyển đổi hiệu quả hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095