Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuật ngữ ghi nhận có ý nghĩa gì khi được sử dụng để mô tả sự kiện liên quan đến quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuật ngữ ghi nhận có ý nghĩa gì khi được sử dụng để mô tả sự kiện liên quan đến quảng cáo?

 • Phân bổ có nghĩa là xác định chi phí của từng nội dung được sử dụng trong chiến dịch tiếp thị.
 • Phân bổ có nghĩa là xác định cách thức nhiều tín dụng để trao thưởng cho khách hàng vì sự giới thiệu của họ.
 • Phân bổ có nghĩa là xác định chi phí mà mỗi kênh yêu cầu.
 • Ghi công có nghĩa là xác định mức tín dụng mà mỗi bước của quy trình sẽ nhận được.
 • Câu trả lời đúng là: Ghi công có nghĩa là xác định mức tín dụng mà mỗi bước của quy trình sẽ nhận được.

  Giải thích: Trong quảng cáo, phân bổ biểu thị việc xác định giá trị đóng góp mà mỗi tương tác với quảng cáo xứng đáng nhận được trên lộ trình chuyển đổi của khách hàng. Bằng cách sử dụng mô hình phân bổ, nhà quảng cáo có được thông tin chi tiết về hiệu suất quảng cáo và tối ưu hóa hành trình chuyển đổi. Các mô hình này cung cấp cho bạn quyền kiểm soát cách phân bổ tín dụng, cho phép tương tác với khách hàng sớm hơn, điều chỉnh hoạt động kinh doanh và tối ưu hóa giá thầu dựa trên sự hiểu biết về hiệu suất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095