Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một người đam mê chơi gôn thường xuyên xem các video hướng dẫn về chơi gôn, gần đây đã tìm kiếm các câu lạc bộ chơi gôn tốt nhất trên Google.com và đã nghiên cứu các sân gôn trên Google Maps. Loại giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ tiếp cận tốt nhất với cá nhân này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một người đam mê chơi gôn thường xuyên xem các video hướng dẫn về chơi gôn, gần đây đã tìm kiếm các câu lạc bộ chơi gôn tốt nhất trên Google.com và đã nghiên cứu các sân gôn trên Google Maps. Loại giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ tiếp cận tốt nhất với cá nhân này?

  • Đối tượng trong thị trường
  • Nhân khẩu học Chi tiết
  • Đối tượng tương tự cho Tìm kiếm
  • Đối tượng chung sở thích

Câu trả lời đúng là: Đối tượng chung sở thích

Đối tượng chung sở thích sẽ tiếp cận tốt nhất với những người đam mê chơi gôn thường xuyên xem các video hướng dẫn về chơi gôn, gần đây đã tìm kiếm các câu lạc bộ chơi gôn tốt nhất trên Google.com và đã nghiên cứu các sân gôn trên Google Maps.

.

.

.

Một người đam mê chơi gôn thường xuyên xem các video hướng dẫn về chơi gôn, gần đây đã tìm kiếm các câu lạc bộ chơi gôn tốt nhất trên Google.com và đã nghiên cứu các sân gôn trên Google Maps. Loại giải pháp Đối tượng tìm kiếm nào sẽ tiếp cận tốt nhất với cá nhân này

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095