Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một doanh nghiệp tự xuất bản đã xác định rằng những khách hàng tiềm năng có giá trị cao nhất sẽ tiếp cận bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang web của họ. Họ muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn để gửi biểu mẫu này. Mục tiêu chiến dịch phù hợp cho mục tiêu của doanh nghiệp này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một doanh nghiệp tự xuất bản đã xác định rằng những khách hàng tiềm năng có giá trị cao nhất sẽ tiếp cận bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang web của họ. Họ muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn để gửi biểu mẫu này. Mục tiêu chiến dịch phù hợp cho mục tiêu của doanh nghiệp này là gì?

 • Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Sự cân nhắc về sản phẩm và thương hiệu
 • Khách hàng tiềm năng
 • Đáp án đúng là: Dẫn đầu

  Giải thích: Mục tiêu chiến dịch “Khách hàng tiềm năng” được thiết kế đặc biệt để tăng cường chuyển đổi bằng cách thúc đẩy các cá nhân tương tác và hành động. Trong bối cảnh một doanh nghiệp tự xuất bản mong muốn có nhiều lượt gửi biểu mẫu hơn trên trang web của mình, việc tận dụng mục tiêu này sẽ đảm bảo rằng các chiến lược quảng cáo đồng bộ trực tiếp với mục tiêu thu hút nhiều tương tác hơn từ khách hàng tiềm năng cao.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095