Rule #1: Life is supposed to be fun!

Dựa trên phân tích dữ liệu tiếp thị của họ, một doanh nghiệp phát triển web đã xác định rằng những khách hàng có giá trị cao nhất sẽ tiếp cận thông qua biểu mẫu quan tâm trên trang web của họ. Công ty mong muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn gửi biểu mẫu này. Mục tiêu chiến dịch phù hợp cho mục tiêu của doanh nghiệp này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Dựa trên phân tích dữ liệu tiếp thị của họ, một doanh nghiệp phát triển web đã xác định rằng những khách hàng có giá trị cao nhất sẽ tiếp cận thông qua biểu mẫu quan tâm trên trang web của họ. Công ty mong muốn có nhiều khách hàng tiềm năng hơn gửi biểu mẫu này. Mục tiêu chiến dịch phù hợp cho mục tiêu của doanh nghiệp này là gì?

 • Sự cân nhắc về sản phẩm và thương hiệu
 • Nhận thức về thương hiệu và phạm vi tiếp cận
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Khách hàng tiềm năng
 • Đáp án đúng là: Dẫn đầu

  Giải thích: Đối với những doanh nghiệp như công ty phát triển web quan tâm đến việc tăng cường tương tác với khách hàng tiềm năng có giá trị cao, mục tiêu chiến dịch “Khách hàng tiềm năng” là tối quan trọng. Mục tiêu này tập trung vào việc thúc đẩy chuyển đổi, do đó khuyến khích khách hàng tiềm năng thực hiện các hành động hữu hình, chẳng hạn như điền vào biểu mẫu quan tâm trên trang web.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095