Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty giáo dục đang chuẩn bị chạy chiến dịch tiếp thị cho ứng dụng của họ. Xác định ba yếu tố công ty nên xem xét khi xác định mục tiêu cho chiến dịch sắp tới của họ. (Chọn ba.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty giáo dục đang chuẩn bị chạy chiến dịch tiếp thị cho ứng dụng của họ. Xác định ba yếu tố công ty nên xem xét khi xác định mục tiêu cho chiến dịch sắp tới của họ. (Chọn ba.) Chọn tất cả các câu trả lời đúng

 • Chiến lược của đối thủ cạnh tranh
 • Doanh thu hàng năm
 • Mục tiêu kinh doanh
 • Giai đoạn phát triển ứng dụng
 • Mục tiêu cụ thể của ứng dụng
 • Các câu trả lời đúng là: Mục tiêu cụ thể của ứng dụng, Mục tiêu kinh doanh và Giai đoạn phát triển của ứng dụng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095