Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi thiết lập Chiến dịch ứng dụng mới, bạn phải thực hiện 3 cài đặt nào ở cấp chiến dịch? Chọn câu trả lời tốt nhất.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi thiết lập Chiến dịch ứng dụng mới, bạn phải thực hiện 3 cài đặt nào ở cấp chiến dịch? Chọn câu trả lời tốt nhất.

 • Định dạng quảng cáo, ngân sách, vị trí
 • Định dạng quảng cáo, ngân sách, ngôn ngữ
 • Định dạng quảng cáo, ngôn ngữ, vị trí
 • Ngân sách, ngôn ngữ, vị trí
 • Đáp án đúng là: Ngân sách, ngôn ngữ, địa điểm

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095