Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty lớn chuyên về đặt sân chơi golf vừa ra mắt một ứng dụng mới. Họ muốn có 50.000 lượt cài đặt trước mùa cao điểm. Họ nên đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch như thế nào để giúp đạt được số lượt cài đặt mục tiêu nhanh hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty lớn chuyên về đặt sân chơi golf vừa ra mắt một ứng dụng mới. Họ muốn có 50.000 lượt cài đặt trước mùa cao điểm.
Họ nên đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch như thế nào để giúp đạt được số lượt cài đặt mục tiêu nhanh hơn?

  • Đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch theo kế hoạch ban đầu, sau đó thay đổi ngân sách hàng tuần.
  • Đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch ban đầu ít hơn kế hoạch, sau đó tăng gấp đôi ngay trước thời hạn.
  • Đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch gấp ba lần so với kế hoạch ban đầu.
  • Đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch cao hơn một chút so với kế hoạch ban đầu.

Câu trả lời đúng là: Đặt ngân sách hàng ngày của chiến dịch cao hơn một chút so với kế hoạch ban đầu.

Giải thích: Đặt ngân sách của bạn nên được xem như một cơ hội, không phải là một giới hạn. Bạn có thể theo dõi ngân sách chiến dịch bằng cách kiểm tra chi phí hàng ngày của mình trong báo cáo Hiệu suất Chiến dịch. Trong báo cáo, hãy xem chỉ số chi phí theo thời gian. Nếu chi phí chiến dịch hàng ngày của bạn thường xuyên đạt đến giới hạn ngân sách, thì việc tăng ngân sách có thể sẽ thúc đẩy các chuyển đổi bổ sung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095