Rule #1: Life is supposed to be fun!

Một công ty có thương hiệu muốn sử dụng Quảng cáo mua sắm để quảng cáo dòng quần jean mới. Đại lý đang tập hợp một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm với tất cả các thuộc tính bắt buộc để thu hút nhưng họ không chắc chắn về cách cấu trúc tiêu đề trong nguồn cấp dữ liệu. Bạn muốn giới thiệu cấu trúc nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Một công ty có thương hiệu muốn sử dụng Quảng cáo mua sắm để quảng cáo dòng quần jean mới. Đại lý đang tập hợp một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm với tất cả các thuộc tính bắt buộc để thu hút nhưng họ không chắc chắn về cách cấu trúc tiêu đề trong nguồn cấp dữ liệu. Bạn muốn giới thiệu cấu trúc nào?

 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước) + Tình trạng còn hàng (ví dụ: còn hàng, hết hàng)
 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Tình trạng còn hàng (ví dụ: còn hàng, hết hàng) trong kho) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước)
 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Loại sản phẩm (ví dụ: danh mục) + Tình trạng còn hàng (ví dụ: còn hàng, hết hàng)
 • Thương hiệu (tên thương hiệu) + Loại sản phẩm (ví dụ: danh mục) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước)
 • Câu trả lời đúng là: Thương hiệu (tên thương hiệu) + Loại sản phẩm (tức là danh mục) + Thuộc tính (ví dụ: màu sắc, kích thước)

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095