Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động tối ưu hóa những gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch Mua sắm thông minh tự động tối ưu hóa những gì?

 • Quốc gia bán
 • Tạo chiến dịch
 • Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 • Phân bổ ngân sách trên các mạng
 • Đáp án đúng là: Phân bổ ngân sách trên các mạng lưới

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095