Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình nào thể hiện cấu trúc phân cấp của một tài khoản Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình nào thể hiện cấu trúc phân cấp của một tài khoản Google Analytics?

  • Tài khoản> Xem> Thuộc tính
  • Xem> Tài khoản> Thuộc tính
  • Thuộc tính> Tài khoản> Chế độ xem
  • Tài khoản> Thuộc tính> Chế độ xem

Câu trả lời đúng là: Tài khoản> Thuộc tính> Chế độ xem

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095