Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phó tổng giám đốc tiếp thị của CarAds.org đã yêu cầu nhóm tiếp thị cải tiến trang web của công ty. Doanh số bán hàng trực tuyến của công ty gây thất vọng và anh cho rằng đó là do trang đích không thân thiện với người dùng. Là giám đốc tiếp thị của CarAds.org, bạn phải xác định xem ý kiến của người này là đúng hay sai. Bạn có thể sử dụng công cụ nào để đo lường hiệu quả của trang đích?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phó tổng giám đốc tiếp thị của CarAds.org đã yêu cầu nhóm tiếp thị cải tiến trang web của công ty. Doanh số bán hàng trực tuyến của công ty gây thất vọng và anh cho rằng đó là do trang đích không thân thiện với người dùng. Là giám đốc tiếp thị của CarAds.org, bạn phải xác định xem ý kiến của người này là đúng hay sai. Bạn có thể sử dụng công cụ nào để đo lường hiệu quả của trang đích?

  • Báo cáo Chrome UX
  • Công cụ dành cho nhà phát triển của Chrome
  • Kiểm tra trang web của tôi
  • Báo cáo trang đích của Google Ads

Câu trả lời đúng là: Báo cáo trang đích của Google Ads

Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của CarAds.org đã yêu cầu nhóm tiếp thị của mình truy cập trang web. Những con số bán hàng trực tuyến thật đáng thất vọng và anh ấy cho rằng đó là do trang đích không thân thiện. Là nhà tiếp thị hàng đầu của CarAds.org, bạn phải xác định xem anh ta đúng hay sai.

Để phân tích điều này, bạn có thể sử dụng báo cáo trang đích của Google Ads để đo lường mức độ hiệu quả của trang đích.

Tài khoản Google Ads của bạn được trang bị báo cáo trang đích. Đây là nơi bạn có thể xem các trang đích của mình đang hoạt động như thế nào. Báo cáo trang đích cũng xác định mức độ thân thiện với thiết bị di động của các trang của bạn.

Báo cáo Trang đích hiển thị dữ liệu hiệu suất cho từng URL trang đích, bao gồm cả URL cuối cùng và URL cuối cùng trên thiết bị di động. Bạn cũng sẽ tìm thấy phần mở rộng của các URL trang đích đó trong báo cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095