Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mô hình dữ liệu Google Analytics bao gồm người dùng, phiên và tương tác. Trong hệ thống thứ bậc này, các tương tác bao gồm:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mô hình dữ liệu Google Analytics bao gồm người dùng, phiên và tương tác. Trong hệ thống thứ bậc này, các tương tác bao gồm:

  • số lần xem trang
  • sự kiện
  • giao dịch
  • Chỉ A và B
  • A, B và C

Câu trả lời đúng là: A, B và C

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095