Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ sử dụng những báo cáo nào để xác định xem bạn có nên xem xét mở rộng quảng cáo của mình sang các thị trường mới không?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ sử dụng những báo cáo nào để xác định xem bạn có nên xem xét mở rộng quảng cáo của mình sang các thị trường mới không?

  • Báo cáo Vị trí và Ngôn ngữ
  • Báo cáo tần suất và lần truy cập gần đây
  • Sự kiện tình báo
  • Báo cáo Nguồn / Phương tiện

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Vị trí và Ngôn ngữ

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095