Rule #1: Life is supposed to be fun!

Miranda, một chuyên gia về video của Google, đã giới thiệu YouTube cho một nhà quảng cáo muốn thúc đẩy mục tiêu phản hồi trực tiếp. YouTube là nơi thúc đẩy hành động với hơn hai tỷ người dùng đăng nhập mỗi tháng và khả năng nghe nhìn cao nhất trên trang web đạt 95%. Còn điều gì khiến YouTube trở thành một nơi lý tưởng để thúc đẩy hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Miranda, một chuyên gia về video của Google, đã giới thiệu YouTube cho một nhà quảng cáo muốn thúc đẩy mục tiêu phản hồi trực tiếp. YouTube là nơi thúc đẩy hành động với hơn hai tỷ người dùng đăng nhập mỗi tháng và khả năng nghe nhìn cao nhất trên trang web đạt 95%. Còn điều gì khiến YouTube trở thành một nơi lý tưởng để thúc đẩy hành động?

  • Hơn 60% người mua sắm trên toàn cầu đã mua các sản phẩm mà họ khám phá được trên YouTube.
  • Hơn 80% người mua sắm trên toàn cầu đã mua các sản phẩm mà họ khám phá được trên YouTube.
  • Hơn 70% người mua sắm trên toàn cầu đã mua các sản phẩm mà họ khám phá được trên YouTube.
  • Hơn 40% người mua sắm trên toàn cầu đã mua các sản phẩm mà họ khám phá được trên YouTube.

Câu trả lời đúng là: Hơn 40% người mua sắm trên toàn cầu đã mua các sản phẩm mà họ khám phá trên YouTube.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095