Rule #1: Life is supposed to be fun!

Những đối tượng có ý định mua hàng cao nhất sẽ dễ bị thông điệp của bạn tác động nhất. Đối tượng nào bao gồm những người đã tìm kiếm trên Google trước khi tương tác với doanh nghiệp của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Những đối tượng có ý định mua hàng cao nhất sẽ dễ bị thông điệp của bạn tác động nhất. Đối tượng nào bao gồm những người đã tìm kiếm trên Google trước khi tương tác với doanh nghiệp của bạn?

  • Tiếp thị lại tùy chỉnh cho YouTube
  • Đối tượng đối sánh khách hàng cho YouTube
  • Đối tượng khách hàng tương tự cho YouTube
  • Đối tượng có mục đích tùy chỉnh cho YouTube

Câu trả lời đúng là: Đối tượng có mục đích tùy chỉnh cho YouTube

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095