Rule #1: Life is supposed to be fun!

Millie đang quản lý chiến dịch Google Ads cho một khách hàng mới. Khách hàng này theo dõi tất cả các hoạt động quan trọng sau mỗi lượt nhấp và coi trọng mỗi hành động chuyển đổi như nhau. Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Millie đang quản lý chiến dịch Google Ads cho một khách hàng mới. Khách hàng này theo dõi tất cả các hoạt động quan trọng sau mỗi lượt nhấp và coi trọng mỗi hành động chuyển đổi như nhau.
Loại chiến lược đặt giá thầu tự động nào là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng này?

  • Đặt giá thầu dựa trên mức độ nhận biết
  • Đặt giá thầu tập trung vào doanh thu
  • Đặt giá thầu tập trung vào sự cân nhắc
  • Đặt giá thầu tập trung vào việc chuyển đổi

.

.

.

Millie đang quản lý chiến dịch Google Ads cho một khách hàng mới, người đang theo dõi tất cả các hành động quan trọng sau khi nhấp chuột và coi trọng từng hành động chuyển đổi của họ như nhau.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095