Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mã theo dõi Analytics mặc định không thể thu thập nội dung nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mã theo dõi Analytics mặc định không thể thu thập nội dung nào sau đây?

  • Thiết bị và hệ điều hành
  • Cài đặt ngôn ngữ trình duyệt
  • Lượt truy cập trang
  • Trang web yêu thích của người dùng

Câu trả lời đúng là: Trang web yêu thích của người dùng

Giải thích: Không có tùy chọn trong giao diện của Google Analytics để xác định dữ liệu về trang web yêu thích của Người dùng. Trong khi đó, bạn có thể xem cách người dùng truy cập trang web của bạn, hệ điều hành và thiết bị là gì, ngôn ngữ và chi tiết địa lý của họ, số lượng trang và danh sách các trang được xem trong khi người dùng của bạn truy cập.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095