Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào cho biết mức đóng góp mà lượt giới thiệu trang web, lượt tìm kiếm không phải trả tiền và chiến dịch quảng cáo đã hỗ trợ cho các lượt chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào cho biết mức đóng góp mà lượt giới thiệu trang web, lượt tìm kiếm không phải trả tiền và chiến dịch quảng cáo đã hỗ trợ cho các lượt chuyển đổi?

  • Báo cáo thương mại điện tử
  • Báo cáo mục tiêu
  • Báo cáo chuyển đổi
  • Báo cáo Kênh đa kênh

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Kênh đa kênh

Giải thích : Theo mặc định, các nhãn kênh mà bạn thấy trong báo cáo Kênh đa kênh (Tìm kiếm có trả tiền, Tìm kiếm không phải trả tiền, Mạng xã hội, v.v.) được xác định là một phần của Nhóm kênh MCF. Nếu bạn có các yêu cầu phân tích cụ thể, bạn có thể muốn tạo (các) Nhóm kênh tùy chỉnh của riêng mình, mỗi Nhóm có một bộ nhãn riêng. Khi bạn chia sẻ Nhóm kênh tùy chỉnh, chỉ thông tin cấu hình được chia sẻ. Dữ liệu của bạn vẫn ở chế độ riêng tư. Các nhãn kênh sau đây được xác định là một phần của Nhóm kênh MCF và là các nhãn được sử dụng theo mặc định trong báo cáo của bạn. Các định nghĩa kênh không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095